كنتور آب هوشمند الكترومغناطيسي
Smart800-INS
تنها دستگاه داراي قابليت نصب بر روي چاه هاي کشاورزي، پمپ هاي ديزلي، برقي و جريان هاي ثقلي
داراي تائيديه از وزارت نيرو و منابع آب ايران
– بر اساس سنجش مقدار آب عبوري با دقت 0.5%
– قابليت کار با باطري داخلي تا 10 سال
– عدم امکان دستکاري و تخلف
– قابليت ذخيره سازي رفتار مصرف بر روي کارت حافظه و کارت هاي هوشمند
– قابليت کنترل مصرف مشترک با برنامه ريزي زماني بر حسب متر مکعب (با قطع مستقيم آب)
– داراي خروجي رله جهت خاموش کردن پمپ
– قابليت خواندن اطلاعات توسط هند هلدر دستي (بلوتوث، مادون قرمز)
– قابليت برنامه ريزي روزانه، هفتگي و ماهانه در هنگام شارژ کارت يا از راه دور يا کارت الکترونيکي
– قابليت گزارش گيريي از مصارف، دبي لحظه اي ميانگين و تخلفات در هنگام شارژ کارت
– قابليت برقراري ارتباط با نرم افزار تحت وب

پست های قبلی تله متري در سيستم هاي پايش لحظه اي
پست بعدی ضرورت نصب و راه اندازي كنتور آب هوشمند

پاسخ دهید