در راستای مدیریت صحیح منابع آب و کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی، کنترل دقیق میزان برداشت آب چاه های کشاورزی همواره یکی از معضلات مدیران محترم شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب های کشاورزی کشور بوده است. لذا نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای برقدار پرمصرف آب را مي توان قدم بزرگي در راستاي رسيدن به اين هدف دانست. 

قابل توجه اینکه کشاورز مطلقاً به داخل دستگاه دسترسی نداشته و همواره قادر است میزان کل سهمیه ، میزان مصرف شده ، همچنین میزان باقیمانده و مقدار جریان عبوری آب را بر روی نمایشگر دستگاه مشاهده نماید.  هر نوع دستکاری غیر مجاز دستگاه و یا اتمام سهمیه تخصیص یافته موجب قطع جریان آب و خاموش شدن تابلو می گردد. مرکز کنترل منطقه علاوه بر مانیتورینگ وضعیت دستگاه  می تواند فرامین کنترلی از قبیل قطع آب ، همچنین برق و حتی فعال نمودن پکیج و تنظیمات سهمیه بندی را به دستگاه صادر نماید.

پست های قبلی کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی
پست بعدی ابزار دقيق در اتوماسيون صنعتي

پاسخ دهید