شرکت آرکا گسترقرن افتخار این را دارد تا درزمینه تامین تجهیزات ابزار دقیق ، کنترلی و مخابراتی نمایندگی های شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی و نيز شركت هاي صاحب نام و معتبر داخلي را داشته باشد .

شرکت دانش بنیان ایفا صنعت غرب
netcontrol
brodersen
aplisen