با توجه به اینکه، در سیستمهای SCADA تاسیسات آب، فرض اساسی براین اساس استوار است که کلیه توابع حفاظتی و بسیاری از توابع کنترلی، در محل تاسیسات انجام پذیرد، و قطع ارتباط مخابراتی تاثیری در این موضوع نداشته باشد، در انتخاب بین RTU و PLC، به دلایل زیر تجهیزات PLC توصیه میگردد.

 

–    RTU های مناسب برای این نوع طرحها، از انواع مدولار می باشد که امکان توسعه حجم اطلاعات، که ممکن است در آینده مورد نیاز باشد، را دارا میباشند. همچنین این RTU ها باید قادر به اجرای توابع کنترلی نیز باشند. هزینه های تهیه و اجرای این نوع RTU ها از مجموع هزینه های PLC ها و رابط های مخابراتی مشابه بیشتر است.

–    علت مهم دیگر، ترجیح PLC بر RTU، نبود پشتیبانی های فنی و خدماتی کافی این نوع تجهیزات در بازار کشور است. در بازار ایران مارکهای معتبر PLC مانند Siemens, Telemechanique, Omron, Allen-Bradly, … کاملا شناخته شده اند و سرویسها فنی و خدماتی آنها توسط مجموعه های مختلف مهندسی و بازرگانی تامین میگردد و وابستگی چندانی به مجموعه های خاص نمی باشد. حال آنکه در صنعت ایران سابقه استفاده از RTU ها هنوز چندان زیاد نمی باشد و همچنین مارکهای معتبر در عرصه تولید و اجرا با RTU ها در آن پا نگرفته اند. مضاف براینکه، حتی معدود مارکهای موجود نیز، توسط یک مجموعه عموما بازرگانی و نه فنی، پشتیبانی میگردد.

–    برخی از امکانات RTU ها مانند روشهای مختلف جمع آوری داده (Data Gathering)  توسط رابط های مخابراتی تجهیزات PLC و یا برنامه نویسی قابل حصول است. با توجه به میزان کم تغییرات داده های در صنعت آب روش مناسب جمع آوری داده ها، روش گزارش سرشماری شده استثنائی (Polled Report By Exception) است که رد این روش فقط داده هایی که تغییر می یبند ارسال میگردند. در PLC ها، در برنامه نویسی، این داده ها را در بافرهای انتقال اطلاعات به رادیو مودم قرار میدهند تا ظرفیت خط انتقال را کمتر مورد استفاده قرار دهند.

 

نوشته بعدی این دسته : Board Management Software: Modern and also Efficient Management » Norton Antivirus — Get Safe System Protection Through Norton Antivirus » Wallmart With The Reliability Suite Variety Offers » The right way to Unblock Netflix – Disengage Netflix With NordVPN and UnoWiFi » Best Android VPN – How you can find the Best You? » Impair Data Storage area In Business » Torrent Vpn – What is Bittorrent Vpn? » Know More About Globus Free VPN Browser » Virtuelle Datenräume: Maximieren Sie die Resultate für Das Unternehmen ferner minimieren Jene Ihre Investitionen | Secure Data Room » Avast Cleanup Advanced Review — Is It Really worth Buying? » six Tips the right way to date German born girls » Traditional Dating Web page » Finding the right Dating Internet site For You » Egypt ladies: Connect with ladies by Egypt pertaining to marriage » Chilean Women: How come Men Will need to Dating Females from Chile? » Play Roms Internet browser Intended for Nintendo DS and Xbox Online games Free of charge » How to Locate the Best International Birdes-to-be Through Email » How to get the very best International Brides to be Through Email » How to Locate the very best International Birdes-to-be Through Email » How to Locate the Best Foreign Brides to be Through Email » How to get the very best Overseas Brides to be Through Email » How to Locate the very best Foreign Birdes-to-be Through Email » How to get the Best Overseas Brides to be Through Email » How to get the very best Overseas Brides to be Through Email » How to get the very best Overseas Brides Through Email » How to get the Best Foreign Wedding brides Through Email » How to Order Bride To get Overseas Wedding ceremonies » The very best Pokemon Video games To your LAPTOP OR COMPUTER » Massive Metropolis Escapee Is living Inside of a Mud Hut — And Loving It » Japanese Blogger Points Out Timeline Flaw In Intended Earhart Image » Best places Locate Mail Purchase Spouses On sale » As Trump Inquiries Flood Ethics Office environment, Director Looks To house For Motion » In West Financial institution, Witnesses To Conflict Are Using Video To Doc The things they See » Ideal On-line computer games Roms – Which can be the very best Totally free DS Rom Download Internet site? » Submit Order Brides to be Over the internet » Enjoy Roms Browser Online games » Heiress Billed With Supporting Sex-Trafficking Operation » Is that this How The Trump Administration May Help you save Coal? » How you can Satisfy and Time Women of all ages Web based With Postal mail Purchase Brides to be » Deliver Buy Bride simple Finding A Spouse Via Outside the house Your own Region » Is Video game ROMs For Free? » Rapid Solutions Of Sugar Daddy Online – What’s Needed » Worldwide Relationship Dating Sites — How to Find One Women of all ages Pertaining to Marriage » Matrimony Internet dating sites aid four Top Marriage-Dating Web sites For women like us within Spain » French President Francois Hollande Suggests He Will never Search for Re-Election » In Speech, Sen. McCain Decries ‘Half-Baked, Spurious Nationalism’ » Mailbox Order Star of the wedding simple Getting a Better half Via External Your current Country » Mailbox Purchase Bride-to-be — Finding Wife On the web » Mailbox Buy Star of the wedding instructions Finding A Better half From External The Region » Mailbox Purchase Woman help Getting a Spouse From Out in the open Your Country » Deliver Buy New bride simple Finding A Wife Through Outside Your own Nation » Ship Order Star of the event — Finding A Spouse Right from In the garden The Nation » Submit Buy Star of the event instructions Getting a Better half Coming from Exterior Your own Region » How you can Seek out the very best Filipino Snail mail Order Brides Internet » Are you aware of What World-wide Marriage Firms Are generally About? » How to Find Your spouse Applying Deliver Buy Bride Websites » Deliver Buy Bride rapid Locating a Spouse By In the garden Your current Nation » All mail Buy Bride : Locating a Better half Right from Out of doors Your current Country » MailOrder Birdes-to-be Through Japan » Ship Buy Woman instant Finding A Wife From External Your own Nation » PlayRoms Pertaining to Pokemon Soulsilver Rom » Using a Video game title RANGE OF MOTION With respect to COMPUTER » All mail Purchase New bride — Locating a Better half Out of Outdoor Your current Nation » MailOrder Wedding brides Via Parts of asia » Precisely what is Submit Purchase Star of the wedding? » Marital relationship Dating Sites help 5 Top Marriage-Dating Internet sites For ladies throughout Spain » Pokemon Dark Or Pokemon Platinum eagle Range of motion? » Genesis Roms simple Understand Genesis Game titles » Appreciating the Silent Hill Video game On-line » Having fun with the Muted Slope Video game On the web » Ways to Perform Video game titles Roms To get Android? » Enjoy Roms Internet browser — Without difficulty Like the Ideal Game titles » Methods to Order Star of the event With regards to World-wide Marriages » Can You Acquire a Filipino Better half By making use of a Marriage Firm? » Finding Low-cost Far eastern European Wedding brides To your American Husband » Finding Trusted Foreign Brides to be » Critical Factors Of Mail-Order Brides – A Closer Look » Acquiring Low-cost Far eastern Eu Brides to be To your Traditional western Man » How Can You Look for a Delightful Filipino Bride? » How to Clearly define Snail mail Purchase Wedding brides » Find out how to Identify Mailbox Purchase Wedding brides » Postal mail Order Bride-to-be tutorial Finding A Spouse Right from Outdoors Your Region » Purchase a Bride For A Person Foreign — Help and advice For a man » Purchase a Bride For A Person Foreign — Help and advice For a man » Could you Buy a Filipino Better half With the assistance of a relationship Company? » Snail mail Buy New bride aid Locating a Wife Via Outdoors Your current Nation » MailOrder Birdes-to-be Out of Most of asia » نمايشگاه بين المللي برق » كمپاني واگو Wago » معرفی کمپانیWAGO » ابزار دقيق در اتوماسيون صنعتي » ضرورت نصب و راه اندازي كنتور آب هوشمند » کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی » تله متري در سيستم هاي پايش لحظه اي » نگاهی به تاریخچه شرکت Aplisens »
پست های قبلی نگاهی به تاریخچه شرکت Aplisens
پست بعدی ابزاردقیق

پاسخ دهید